Däckåtervinning - en tillgång

nature 2020-02-03 09:20

Däckåtervinning - en tillgång

Inom ramen för producentansvaret så återvinns 95 000 ton däck i Sverige varje år. Globalt blir siffran ca 14 miljoner ton däck som årligen skall tas om hand.  - Gamla och uttjänta däck är en enorm resurs om vi bara kan hantera återvinning av dem rätt. Vi kan förlänga livslängden på materialet i däcken genom att skapa nya användningsområden. Då minskar vi också belastningen på miljön säger Fredrik Ardefors. Däck består av ett fantastiskt material som är högteknologiskt, slitstarkt, UV-tåligt, temperaturokänsligt, elastiskt och isolerande. Säkert och kemiskt stabilt vilket är idealt för cirkulär ekonomi. Däck visar vägen till hållbarhet.

För att påvisa möjligheterna presenterade Fredrik Ardefors ett antal  påståenden som skapade a-ha uppleveleser hos publiken:

- Däck minskar hjärt och kärlsjukdomar: Detta genom att konstrgräs tillför 3-10 gånger fler individspeltimmar än naturgräs. Att vi motionerar för lite är ett av våra stora folkhälsoproblem. 

- Däck minskar CO2 och regnskogsskövling: En konstgräsplan med gummigranulat  sparar 130 planer med korkeksodling som då kan användas . Eller mellan 90-170 ton koldioxid. 

 - Däck blir grön cement: Däckklipp används i cementtillverkning och tuögr då både energikälla och råmaterial. Stålkorden i däcken (cirka 20%) ersätter järn som annars skulle behöva tillsättas i tillverkningsprocessen.  

Fredrik Ardefors informerar om att däckbranschen skapat en certifiering kallad Cerub för att uttjänta däck skall bli en naturlig del av den cirkulära ekonomin. Certifieringen säkerställer att material från uttjänta däck produceras och levereras på ett ansvarsfullt sätt. Fredrik Ardefors avslutar sitt seminarium med en uppmaning:

- Däck är fantastiska, häng med oss in i den hållbara framtiden!