standard hjulförvaring

build 2020-01-22 09:51

standard hjulförvaring

Allt fler verkstäder erbjuder idag däckhotell till sina kunder, men det finns idag ingen standard för hur förvaringssystemen skall se ut. SIS har under hösten 2019 startat upp ett projekt för att ta fram ett effektivt och säkert förvaringssystem. Förhoppningen är att få fram en europeisk (CEN) eller internationell (ISO) standard. Projektet startade i september 2019 och ett uppföljningsmöte hölls under Automässan i mitten av januari. Vid den senaste sammankomsten fattade aktörerna ett formellt beslut om att gå vidare med arbetet.

SIS kommitéarbete är deltagarfinansierat och att delta i det här specifika projektet kostar
50 000 kr per företag.

Anders Gradén på Svenska Lager är en av initiativtagarna och även kontaktperson för projektet.