Ny miljömärkning på däck

star_outline 2020-05-15 12:52

Ny miljömärkning på däck

Enligt Parisavtalet så har EU åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 40% under 1990-års nivå senast 2030. Vägtrafiken står för en stor del av utsläppen (ca 20%) och EU har satt som mål att minska utläppen från transporter med hela 60% fram till 2050 (jämfört med 1990-års nivå). 

Däck står för mellan 20 och 30% av fordonets bränsleförbrukning vilket innebär att du kan minska transportutsläppen genom att välja mer bränsleeffektiva däck. För att hjälpa konsumenterna att välja rätt däck inför EU nu ett nytt märkningssystem. 

De nya reglerna väntas träda i kraft 1 maj 2021 och några viktiga förändringar är:

  1. Etiketten blir tydligare och skall vara synlig för konsumenten i alla situationer där det säljs däck - även på Internet
  2. Märkningen skall innehålla information om bränsleeffektivitet och våtgrepp på en skala A-G. Den skall också innehålla information om ljudnivå angivet i decibel
  3. En nyhet är att information om väggrepp på snö och is bör finnas med. Mätmetoderna för detta är ännu inte helt fastställda men bör vara på plats 2021.
  4. Däck för lastbilar och bussar (klass C3) kommer även dom att omfattas av märkningen i framtiden.